Güzel Sanatlar Fakültesi 2015 - 2016 Özel Yetenek Sınavları İlanı

İLAN

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavları ile Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne 30 öğrenci,  Grafik Bölümüne 30 öğrenci ve Heykel Bölümüne 15 öğrenci alınacaktır.
Adaylar sınav başvurularını 15 Haziran- 26 Haziran 2015 tarihleri arasında http://oys.trakya.edu.tr adresinden online olarak yapacaklardır. 

 Ön Kayıtlar İçin Gerekli Koşullar:

a)  Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşı olmak,

b) Ön kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından o yıl için geçerli kılınan YGS sınavının herhangi bir puan türünden en az 140 puan almış olmak,

c)  En az Ortaöğretim diplomasına sahip olmak,

 Sınav İçin Gerekli Belgeler:

a) Ön kayıt formu (Online başvuru sonrası adayların maillerine gelen form 2 adet),

b) Ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı (adayın diploması henüz hazırlanmamış ise mezuniyet belgesinin aslı)

c) Nüfus cüzdanı aslı (Sürücü belgesi, pasaport) 

d) Adaylar üç bölümü de tercih edebilir ve ikinci aşamada her bölümün sınavına katılabilirler.  Her aday aldığı puanlara göre her bölümü ayrı ayrı kazanabilir, ancak diledikleri tek bir bölüme kayıt yaptırabilirler.

Sınav Tarihleri:

Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları 01-02 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav Yeri ve Saatleri:

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç Yerleşkesi EDİRNE,

- 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 09.00-17.00 arasında 1. Aşama Canlı

 model ya da nesneden desen sınavı (Tüm adaylar İçin)

- 02 Temmuz 2015 Perşembe günü saat 09.00-11.00 arasında 2. Aşama Grafik

Bölümü imgesel karakalem desen sınavı

- 02 Temmuz Perşembe günü saat 12.30-14.30 arasında 2. Aşama Resim

Bölümü bellek ya da yarı belleğe dayalı desen sınavı

- 02 Temmuz 2015 Perşembe günü saat 15.30-17.30 arasında 2. Aşama Heykel

Bölümü desen sınavı

Sınavlar, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın belirleyeceği mekânlarda gerçekleştirilecektir.

Adayların Sınavlarda Başarılı Sayılarak Bir Sonraki Aşamaya Girebilmeleri İçin:

a) 1.Aşamada 100 üzerinden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

b) 2.Aşamada 100 üzerinden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

c) Sınav’ın her aşamasında başarısız adaylar elenirler.

 Sınav Türleri:

1. Aşama: Tüm Adaylar: Canlı Model ya da Nesneden Desen

2. Aşama: Grafik Bölümü Adayları: İmgesel Karakalem Desen

2. Aşama: Resim Bölümü Adayları: Bellek ya da yarı Belleğe Dayalı Desen

2. Aşama: Heykel Bölümü Adayları: Desen

Sınav İçin Getirilecek Malzemeler ve Ek Koşullar:

a) Sınava Girecek Adaylar:

Siyah Kurşunkalem (HB, 2B, 3B vs.), silgi, kalemtıraş, 50x70 cm boyutunda altlık (duralit), kâğıdı tutturmak için kıskaç getirmek zorundadır. Dileyen adaylar söz konusu malzemeleri 75 TL karşılığında Fakülteden temin edebilirler.

b) Ek Koşullar:

1- Sınavlarda farklı renkte kurşunkalem ve farklı renkte resim kâğıdı kesinlikle kullanılmayacaktır. Aksi durumda sınav evrakı tespit edilir ve Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek sınav evrakı tutanakla iptal edilir.

2- Sınav kâğıdı üzerinde bulunan işaret nitelikli sembol (isim, yazı, rakam vb.) bulunursa sınav evrakı tespit edilir ve Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek sınav evrakı tutanakla iptal edilir.  

Sınav Sonuçlarının İlanı:

Sınav Sonuçları en geç 03 Temmuz 2015 Cuma günü saat 17.00’a kadar Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından fakülte web sayfası ve fakülte ilan panolarından ilan edilecektir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçlar açıklandıktan sonra 07-09 Temmuz 2015 tarihlerini kapsayan 3 (üç) gün içinde yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar geçersiz sayılacaktır. Sınav sonucuna itirazlar için, adayların Fakülte Döner Sermaye banka hesabına 100 TL yatırmaları ve bankadan alacakları dekontları, itiraz dilekçesi ekinde beyan etmeleri gerekmektedir. Bu tür başvurular şahsen Fakülte Sekreterliği’ne yapılmak zorundadır. (Posta, elektronik posta, faks ve telefonla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)  İtirazı uygun görülen adaylara, ödedikleri meblağ iade edilecektir.

Kesin Kayıt Tarihi ve Yeri:

a) Özel Yetenek Sınavları sonuçlarına göre tercih ettiği bölüme girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtları 06-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Verilen sürede kesin kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarını kaybederler. Kontenjan açık kalırsa ilan edilecek tarihte yedek listesinden sıra ile doldurulacaktır.

b) Adaylar ÖSYM şifrelerini öğrenerek gelmelidirler.

Sınav Yönergesine ulaşım adresi: www.trakya.edu.tr

İrtibat Telefonları: 0 284 236 27 85

Faks: 0 284 235 17 14

İnternet: http://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/

Ek Dosyalar
Bu içerik 21.07.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 26955 kez okundu.