TRAK - ART Sanat Dergisi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi; sanat - tasarım alanında yürütülen araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri biraraya getirmeyi amaçlayan, disiplinlerarası yaklaşımlara açık hakemli, süreli bir dergidir. Sayısal ortamda yayımlanan TRAK-ART, akademik/bilimsel tartışmalara katkı sağlamayı ve yeni açılımlar getirmeyi amaç edinmiştir. Aynı zamanda, sanatla ilgili yaklaşımların, yöntemlerin ve deneyimlerin, özgün ve analize dayalı araştırmaların paylaşıldığı bir dergidir. Dergi okuyucularına yeni kuramsal tartışmalar, araştırmalar, ürünler (kitaplar, makaleler) ve gelişmeler ile ilgili bilgiler sunmayı da amaçlamaktadır.

Bu içerik 28.10.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1744 kez okundu.