BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Yrd.Doç.Dr. Ö.Gökhan TEMİZEL

Görev : ÜYE (Dekan Yrd.)
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 184
TÜ E-Posta : ogokhantemizel@trakya.edu.tr

Yrd.Doç. H. Mustafa AKKAYA

Görev : Üye (Heykel Bölümü)
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : hmustafaakkaya@trakya.edu.tr

Yrd.Doç. Kerem İŞCANOĞLU

Görev : Üye (Resim Bölümü)
TÜ E-Posta : keremiscanoglu@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. İlter ALKAN

Görev : Üye (Grafik Tasarımı Bölümü)
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

Arş.Gör. Zehra ATABEY

Görev : Veri Derlemeden Sorumlu Üye
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Birim Sekreteri
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr

Sercan ULUAĞAÇ

Görev : Öğrenci Temsilcisi
TÜ E-Posta : sercan.uluagac@outlook.com