Akademik Kadro


GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Koral İLHAN

Görev : GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : koralilhan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Konur KOLDAŞ

Görev : GRAFIK TASARIMI BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : konurkoldas@trakya.edu.tr

HEYKEL BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

İLETİŞİM VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

RESİM BÖLÜMÜ

Doç. Kerem İŞCANOĞLU

Görev : RESİM BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : keremiscanoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kübra YILDIZ

Görev : RESİM BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : kubrayildiz2@trakya.edu.tr

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!