Tanıtım

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

Grafik Tasarım Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi boyunca çağdaş estetik anlayış ekseninde yaratıcı, görsel tasarım problemleri çözebilen, teknolojik donanımı yetkin şekilde kullanabilen, araştırıcı, yeniliklere açık, çevresindeki zenginliklerin farkında olan ve bunu yaratıcı yetenekleriyle birleştirebilen duyarlı, özgün tasarımcı kimlikleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüz bünyesinde yer alan Mac laboratuvarlarında son sistem yazılımlarla destekli tabletler yardımıyla alanında uzman olan akademisyenler tarafından verilen modern eğitim ekseninde öğrencilerimize evrensel ölçekte kullanılan görsel dilin tasarım açısından nasıl yaratıcı ve etkili biçimde kullanılabileceğinin öğretilmektedir. 

Programdan mezun olanlar “Grafiker’’ unvanı alırlar ve reklam ajanslarında, medyada, basın-yayın kurumlarında, ambalaj, fuar ve pazarlama şirketlerinde, resmi kurumlarda grafik tasarımcı, sanat danışmanı, sanat direktörü; matbaalarda grafikerlik ve yöneticilik yapabilirler. Kendi tasarım, reklam ve tanıtım büroları açarak işletebilirler. Güzel Sanatlar alanında lisans üstü eğitime devam edip, ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında öğretim elemanı olabilirler.

Mezun olabilmek için 8 yarıyıllık programda belirtilen derslerden başarılı olmak ve grafiker adayının gelişimini, tasarımcı kimliğini ortaya koyabilecek bitirme tezi niteliğinde araştırma raporu ve sergi projesi gerçekleştirmesi gerekmektedir.

RESİM BÖLÜMÜ

30.09.2005 tarihinde kurulmuş olan fakültemiz bünyesinde 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında eğitim vermeye başlayan Resim Bölümü’nde öğrencinin bireysel yaratıcı kişiliğini ön plana çıkaran ve disiplinlerarası sanat anlayışını temel alan bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Çağdaş anlayış ekseninde bir eğitim programını benimsemiş olan Resim bölümü, öğrencilerinin üretken ve yaratıcı güçlerini arttırmak için, bir yandan uygulamalı derslerle disiplinli bir gözlem yoluyla nesneler arasında ilişkileri yorumlama, kavram yaratma, ifade etme aracını seçme becerilerini geliştirmeyi, diğer yandan kuramsal derslerle entellektüel seviyesini yükselterek ülkemizin ihtiyacı olan sanatçı bireylerini yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Uygulamalı atölye derslerinin kavramsal yönünü kuvvetlendirmek adına geniş yelpazeli sanat tarihi dersleri verilmektedir. Bu doğrultuda resim sanatının başlangıcından günümüze kadar olan tüm evreleri görsel veriler doğrultusunda irdelenmektedir. Resim sanatının tarihi ve kuramı uygulama bütünlüğü içerisinde verilmektedir. Deneysel ağırlıklı programlar, konferans, seminer, sergi ve uygulamalarla desteklenmektedir. Resim Bölümü’nde üçüncü yarıyıldan başlayarak disiplinlerarası yapıya dayalı bireysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Güncel sanat sorunları kavramsal ve uygulamalı olarak ele alınıp öğrencilerin deneysel yönlerini keşfetmeleri sağlanır. 

Resim Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz serbest ressam, kamusal ya da özel alanda danışmanlık, küratörlük ve eleştirmenlik yapabilmektedir.

HEYKEL BÖLÜMÜ

Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı itibariyle faaliyete geçmiş ve 2014 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümün gelişimine bağlı olarak, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulan “Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı” da 2016 yılından itibaren öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetine başlayacaktır.

Heykel Bölümü dört yıllık lisans eğitimi boyunca çağdaş estetik anlayış ekseninde yaratıcı güce sahip, araştırmacı, özgün sanatçı kişilikler yetiştirilmesi yanında, farklı sanat disiplinleriyle de bağ kurabilecek özgün anlatım diline ulaşmış, yapıcı, öncü sanatçı kimlikleri ortaya çıkarma amacındadır. Bu bağlamda teorik ve uygulamalı dersler verilerek öğrencilerimizin heykel dili ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmalarıyla birlikte, farklı malzemeleri tanıma, kullanma ve biçimlendirme yetkinliği kazandırılarak sanatsal alanda kendilerine bir bilinç oluşturmalarını sağlamak da bölümümüzün hedefleri arasındadır. Bireysel yaratıcılığın desteklendiği bir anlayışla, ülkemiz heykel sanatının ulusal ve uluslararası alanda temsiline katkı sağlamak temel ilkelerimizdendir. 

Bölümden mezun olabilmek için, 8 yarıyıllık programda belirtilen derslerden başarılı olmak ve sanatçı adayının gelişimini, sanatsal kimliğini ortaya koyabilecek nitelikte bir bitirme projesi ile birlikte dört yıllık birikimin somut olarak görülebildiği bir sergi gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Programdan mezun olanlar “Heykeltıraş” unvanı alırlar. Böylelikle serbest heykeltıraş, sinema-tiyatro sektöründe dekor, üç boyutlu form tasarımcısı, Merkez Bankası bünyesinde madalya-para tasarımcısı, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında uzman ve teknik eleman, sanat danışmanı, sanat eğitimcisi, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında öğretim elemanı ve sanat eğitimcisi olabilirler.

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Temel Eğitim Bölümü, öğrenciye gözlem - analiz -sentez sistematiği içerisinde plastik/görsel sanatların temel ilke ve ögelerini öğretmeyi hedefleyen; öğrenciye, eğitimi süresince derslerinde başvuru kaynağı sağlayan ve Fakülte bünyesinde yer alan tüm bölümlere ortak servis dersi veren bir bölümüdür. Bölüm öğrenci kabul etmez ve diploma ya da herhangi bir unvan vermez.

Temel sanat eğitiminin başlangıcını İngiltere’de ortaya çıkan “Art and Craft” hareketi,  Almanya’daki  “Bauhaus” ve  Rusya’daki “Vhuktemas” okularıyla ilişkilendirmek mümkündür. Fakültemizde yer alan Temel Sanat Eğitimi dersi ise bu kaynaklardan beslenip günümüze değin değişen ve gelişen sanat anlayışı içerisinde; nokta, çizgi, renk fiziği, dördüncü boyut gibi tasarım ilke ve ögelerini kapsayan içeriği ile öğrencilere geniş bir  perspektif sunar.

İLETİŞİM SANATLARI BÖLÜMÜ

İletişim Sanatları Bölümü, sinema ve televizyon alanında donanımlı, sanatsal ve mesleki prensipler açısından duyarlı, çalışmalarında titiz ve kendisini yenilemeye açık araştırmacılar, yazarlar, görüntü yönetmenleri, yönetmenler ve çizgi film animasyon uygulayıcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İletişim ve medya artık günümüz sosyo-kültürel, ekonomik ve hatta siyasal hayatı belirleyen, ona yön veren en önemli olgularından ikisidir. İletişim Sanatları Bölümü bu iki olgunun görsel-işitsel boyutunun tüm yönleriyle sorgulandığı, aynı zamanda da hem sektörün ihtiyaç duyduğu hem de onu çağın gereklerine uygun bir biçimde yönlendirecek mesleki pratiklerinin öğrencilere kazandırıldığı, Sinema, Televizyon ve Grafik Tasarım bölümleri ile işbirliği içinde görsel teknolojiyi iletişim ortamında ustalıkla kullanan elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İletişim Sanatları Bölümü, öğrencilere, medya üretiminin uygulamalı yönleri ile kuramsal çalışmaları bir araya getirebilecekleri özel çalışma alanları sunar. Bölümün amacı, deneyimli akademisyenler ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan akademik kadro ve donanımlı stüdyolarla birlikte öğrencilerin mesleki, sanatsal yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Vizyonu ise, iletişim sektörünün her alanında uzmanlaşmış, eleştirel düşünce ve takım halinde çalışabilme becerilerine sahip, dünya ile uyum sağlayabilecek yetenekte ve uluslararası platformlarda çalışabilecek, başarılı iletişim tasarımcıları ve sanatçılarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde yer alan İletişim Sanatları Bölümü henüz yapılanma aşamasında olup, öğrenci almamaktadır.

Ek Resimler
Bu içerik 30.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 10672 kez okundu.