Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Melihat TÜZÜN

Görev : Başkan (Dekan)
Görev Süresi : 14.11.2018 - 14.11.2021
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : melihattuzun@trakya.edu.tr

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : Profesör Üye Temsilcisi
Görev Süresi : 22.08.2019 - 22.08.2022
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU

Görev : Profesör Üye Temsilcisi
Görev Süresi : 02.04.2020 - 02.04.2023
TÜ E-Posta : alibayraktaroglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Deniz BAYAV

Görev : Profesör Üye Temsilcisi
Görev Süresi : 02.01.2020 - 02.01.2023
TÜ E-Posta : denizbayav@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa HAYKIR

Görev : Doçent Üye Temsilcisi
Görev Süresi : 12.09.2018 - 12.09.2021
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : mustafahaykir@trakya.edu.tr

Doç. Ruken ASLAN

Görev : Doçent Üye Temsilcisi
Görev Süresi : 12.09.2018 - 12.09.2021
TÜ E-Posta : rukenaslan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlter ALKAN

Görev : Dr. Öğr. Üyesi Üye Temsilcisi
Görev Süresi : 30.12.2019 - 30.12.2022
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr