Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN

Görev : Dekan Vekili
Görev Süresi : 16.02.2018 - 16.02.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1511
TÜ E-Posta : osonerhunkan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 29.03.2017 - 29.03.2020
TÜ E-Posta : alibayraktaroglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Deniz BAYAV

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 02.01.2017 - 02.01.2020
TÜ E-Posta : denizbayav@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 16.07.2016 - 16.07.2019
Telefon : 0 (284) 236 76 41 » Dahili : 1461
TÜ E-Posta : drdagdeviren@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Cem KURT

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 02.01.2017 - 02.01.2020
Telefon : 0 (284) 236 04 36 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : cemkurt@trakya.edu.tr

Doç. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 12.08.2016 - 12.08.2019
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÇETİN

Görev : Yardımcı Doçent Üye
Görev Süresi : 26.04.2016 - 26.04.2019
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zerrin PEHLİVAN

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 170
TÜ E-Posta : zerrinpehlivan@trakya.edu.tr