Yönetim

Prof. Melihat TÜZÜN

Görev : Dekan
Görev Süresi : 14.11.2018 - 14.11.2021
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : melihattuzun@trakya.edu.tr

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Dekan Yardımcısı
Görev Süresi : 05.12.2018 - 05.12.2021
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YAZICI

Görev : Dekan Yardımcısı
Görev Süresi : 02.09.2020 - 02.09.2023
TÜ E-Posta : ferityazici@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr