Komisyon ve Kurullar

1-AKTS BİRİM VE BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Dr. Mustafa HAYKIR

Görev : AKTS Birim Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : mustafahaykir@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşegül KALKAN

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : aysegulkalkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Can ÖZAL

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : canozal@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İlter ALKAN

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

2-FARABİ BİRİM VE BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ercan YILMAZ

Görev : Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ersan SARIKAHYA

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 52 04 » Dahili : 100
TÜ E-Posta : ersansarikahya@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 185
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Halil Fırat UYSAL

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : hfiratuysal@trakya.edu.tr

3-MEVLANA BİRİM VE BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ercan YILMAZ

Görev : Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 185
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Halil Fırat UYSAL

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : hfiratuysal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Koral İLHAN

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : koralilhan@trakya.edu.tr

4-ERASMUS BİRİM VE BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Dr. Mustafa HAYKIR

Görev : Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : mustafahaykir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Demet Deniz DÜLGER

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : ddenizkeyvankli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 185
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zehra ATABEY

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

5-BOLOGNA SORUMLULARI

Doç. Dr. Mustafa HAYKIR

Görev : Bologna Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : mustafahaykir@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşegül KALKAN

Görev : Resim Bölümü Bologna Sorumlusu
TÜ E-Posta : aysegulkalkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Konur KOLDAŞ

Görev : Grafik Tasarımı Bölümü Bologna Sorumlusu
TÜ E-Posta : konurkoldas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Can ÖZAL

Görev : Heykel Bölümü Bologna Sorumlusu
TÜ E-Posta : canozal@trakya.edu.tr

6-Grafik Tasarımı Akademik Teşvik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ersan SARIKAHYA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 52 04 » Dahili : 100
TÜ E-Posta : ersansarikahya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÇETİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

7-Heykel Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ercan YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

8-Resim Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu

Doç. Ruken ASLAN

Görev : Üye
TÜ E-Posta : rukenaslan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 185
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

9-İletişim Sanatları Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ersan SARIKAHYA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 52 04 » Dahili : 100
TÜ E-Posta : ersansarikahya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÇETİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

AKADEMİK ve İDARİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ercan YILMAZ

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kerem İŞCANOĞLU

Görev : Üye (Resim Bölümü)
TÜ E-Posta : keremiscanoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÇETİN

Görev : Üye (Grafik Tasarımı Bölümü)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Öner KIRANLAR

Görev : Üye (Heykel Bölümü)
TÜ E-Posta : onerkiranlar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zehra ATABEY

Görev : Veri Derlemeden Sorumlu Üye
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Birim Sekreteri
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr

Sercan ULUAĞAÇ

Görev : Öğrenci Temsilcisi
TÜ E-Posta : sercan.uluagac@outlook.com

Kısmi Zamanlı Öğr. Seçimi ve Burs Komisyonu

A-Grafik Tasarımı Bölümü Eğitim Öğretim Komisyonu

Doç. Dr. Baybora TEMEL

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : bayboratemel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ersan SARIKAHYA

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 52 04 » Dahili : 100
TÜ E-Posta : ersansarikahya@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İlter ALKAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

B-Heykel Bölümü Eğitim Öğretim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ercan YILMAZ

Görev : Heykel Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Öner KIRANLAR

Görev : Heykel Bölümü Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : onerkiranlar@trakya.edu.tr

C-Resim Bölümü Eğitim Öğretim Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa HAYKIR

Görev : Resim Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : mustafahaykir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kerem İŞCANOĞLU

Görev : Resim Bölümü Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : keremiscanoglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 185
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Gökhan TEMİZEL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 184
TÜ E-Posta : ogokhantemizel@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İlter ALKAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Birim Sekreteri
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr

Stratejik Plan Çalışma Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Ercan YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ersan SARIKAHYA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 52 04 » Dahili : 100
TÜ E-Posta : ersansarikahya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÇETİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Birim Risk Yönetim Ekibi

Doç. Ruken ASLAN

Görev : Üye
TÜ E-Posta : rukenaslan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ercan YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr