Komisyon ve Kurullar

1- FAKÜLTE EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Devrim BARAN

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : devrimbaran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlter ALKAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Öner KIRANLAR

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : onerkiranlar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zerrin PEHLİVAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 170
TÜ E-Posta : zerrinpehlivan@trakya.edu.tr

2- AKTS FAKÜLTE ve BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşegül KALKAN

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : aysegulkalkan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZAL

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : canozal@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlter ALKAN

Görev : İletişim Sanatları Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

3- FARABİ FAKÜLTE ve BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 187
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Devrim BARAN

Görev : İletişim Sanatları Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : devrimbaran@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Öner KIRANLAR

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : onerkiranlar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Koral İLHAN

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : koralilhan@trakya.edu.tr

4- MEVLANA FAKÜLTE ve BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 187
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Filiz GÜLTEKİN

Görev : İletişim Sanatları Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : filizgultekin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Öner KIRANLAR

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : onerkiranlar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Koral İLHAN

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : koralilhan@trakya.edu.tr

5- ERASMUS FAKÜLTE ve BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 187
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Başar HATIRNAZ

Görev : İletişim Sanatları Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : basarhatirnaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Halil Fırat UYSAL

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : hfiratuysal@trakya.edu.tr

6- BOLOGNA FAKÜLTE ve BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Bologna Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZAL

Görev : Heykel Bölümü Bologna Sorumlusu
TÜ E-Posta : canozal@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Devrim BARAN

Görev : İletişim Sanatları Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : devrimbaran@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşegül KALKAN

Görev : Resim Bölümü Bologna Sorumlusu
TÜ E-Posta : aysegulkalkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Konur KOLDAŞ

Görev : Grafik Tasarımı Bölümü Bologna Sorumlusu
TÜ E-Posta : konurkoldas@trakya.edu.tr

AKADEMİK ve İDARİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Melihat TÜZÜN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : melihattuzun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : alibayraktaroglu@trakya.edu.tr

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Üye (Heykel Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif KARAASLAN

Görev : Üye (Temel Eğitim Bölüm Başkanı)
TÜ E-Posta : elifkaraaslan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Devrim BARAN

Görev : Üye (İletişim Sanatları Bölüm Başkanı)
TÜ E-Posta : devrimbaran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY

Görev : Veri Derlemeden Sorumlu Üye
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlter ALKAN

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZAL

Görev : Kalite Temsilcisi
TÜ E-Posta : canozal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zerrin PEHLİVAN

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 170
TÜ E-Posta : zerrinpehlivan@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Gülsüm AYGÜN

Görev : Kalite Temsilcisi
TÜ E-Posta : gulsumaygun@trakya.edu.tr

Kısmi Zamanlı Öğr. Seçimi ve Burs Komisyonu

A-Grafik Tasarımı Bölümü Eğitim Öğretim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Koral İLHAN

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : koralilhan@trakya.edu.tr

B-Heykel Bölümü Eğitim Öğretim Komisyonu

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Heykel Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

C-Resim Bölümü Eğitim Öğretim Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa HAYKIR

Görev : Resim Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : mustafahaykir@trakya.edu.tr

Doç. Kerem İŞCANOĞLU

Görev : Resim Bölümü Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : keremiscanoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 187
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ö. Gökhan TEMİZEL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 184
TÜ E-Posta : ogokhantemizel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlter ALKAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Birim Sekreteri
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr

Stratejik Plan Çalışma Grubu

Prof. Melihat TÜZÜN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : melihattuzun@trakya.edu.tr

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Birim Risk Yönetim Ekibi

Doç. Ruken ASLAN

Görev : Üye
TÜ E-Posta : rukenaslan@trakya.edu.tr

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr

BİLİM ve SANAT ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 187
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr