Komisyon ve Kurullar

1- FAKÜLTE EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Devrim BARAN

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : devrimbaran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlter ALKAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Öner KIRANLAR

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : onerkiranlar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zerrin PEHLİVAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 170
TÜ E-Posta : zerrinpehlivan@trakya.edu.tr

2- AKTS FAKÜLTE ve BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşegül Kalkan AK

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : aysegulkalkan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZAL

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : canozal@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlter ALKAN

Görev : İletişim ve Tasarımı Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

3- FARABİ FAKÜLTE ve BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YAZICI

Görev : Fakülte Koordinatörü
TÜ E-Posta : ferityazici@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 187
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Devrim BARAN

Görev : İletişim ve Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : devrimbaran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZAL

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : canozal@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Koral İLHAN

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : koralilhan@trakya.edu.tr

4- MEVLANA FAKÜLTE ve BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YAZICI

Görev : Fakülte Koordinatörü
TÜ E-Posta : ferityazici@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 187
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Filiz GÜLTEKİN

Görev : İletişim ve Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : filizgultekin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Öner KIRANLAR

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : onerkiranlar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Koral İLHAN

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : koralilhan@trakya.edu.tr

5- ERASMUS FAKÜLTE ve BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YAZICI

Görev : Fakülte Koordinatörü
TÜ E-Posta : ferityazici@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 187
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Başar HATIRNAZ

Görev : İletişim ve Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : basarhatirnaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Halil Fırat UYSAL

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : hfiratuysal@trakya.edu.tr

6- BOLOGNA FAKÜLTE ve BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Bologna Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ergin SOYAL

Görev : Heykel Bölümü Bologna Sorumlusu
TÜ E-Posta : erginsoyal@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Devrim BARAN

Görev : İletişim ve Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : devrimbaran@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşegül Kalkan AK

Görev : Resim Bölümü Bologna Sorumlusu
TÜ E-Posta : aysegulkalkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Konur KOLDAŞ

Görev : Grafik Tasarımı Bölümü Bologna Sorumlusu
TÜ E-Posta : konurkoldas@trakya.edu.tr

7- GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU

Görev : Komisyon Başkanı
TÜ E-Posta : alibayraktaroglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Koral İLHAN

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : koralilhan@trakya.edu.tr

8- HEYKEL BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZAL

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : canozal@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YAZICI

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : ferityazici@trakya.edu.tr

9- RESİM BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Prof. Melihat TÜZÜN

Görev : Komisyon Başkanı (Dekan)
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : melihattuzun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 187
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Doç. Kerem İŞCANOĞLU

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : keremiscanoglu@trakya.edu.tr

10- İLETİŞİM ve TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Doç. Dr. Devrim BARAN

Görev : Komisyon Başkanı
TÜ E-Posta : devrimbaran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Başar HATIRNAZ

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : basarhatirnaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlter ALKAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

11-TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Doç. Baybora TEMEL

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : bayboratemel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif KARAASLAN

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : elifkaraaslan@trakya.edu.tr

AKADEMİK ve İDARİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Melihat TÜZÜN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : melihattuzun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : alibayraktaroglu@trakya.edu.tr

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Üye (Heykel Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif KARAASLAN

Görev : Üye (Temel Eğitim Bölümü)
TÜ E-Posta : elifkaraaslan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Devrim BARAN

Görev : Üye (İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı)
TÜ E-Posta : devrimbaran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY

Görev : Veri Derlemeden Sorumlu Üye
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlter ALKAN

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZAL

Görev : Kalite Temsilcisi
TÜ E-Posta : canozal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zerrin PEHLİVAN

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 170
TÜ E-Posta : zerrinpehlivan@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Gülsüm AYGÜN

Görev : Kalite Temsilcisi
TÜ E-Posta : gulsumaygun@trakya.edu.tr

Kısmi Zamanlı Öğr. Seçimi ve Burs Komisyonu

A-Grafik Tasarımı Bölümü Eğitim Öğretim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Koral İLHAN

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : koralilhan@trakya.edu.tr

B-Heykel Bölümü Eğitim Öğretim Komisyonu

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Heykel Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

C-Resim Bölümü Eğitim Öğretim Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa HAYKIR

Görev : Resim Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : mustafahaykir@trakya.edu.tr

Doç. Kerem İŞCANOĞLU

Görev : Resim Bölümü Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : keremiscanoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 187
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ö. Gökhan TEMİZEL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 184
TÜ E-Posta : ogokhantemizel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlter ALKAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Birim Sekreteri
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr

Stratejik Plan Çalışma Grubu

Prof. Melihat TÜZÜN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : melihattuzun@trakya.edu.tr

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Birim Risk Yönetim Ekibi

Doç. Ruken ASLAN

Görev : Üye
TÜ E-Posta : rukenaslan@trakya.edu.tr

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr

SANAT ve BİLİM ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU

Doç. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 187
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zerrin PEHLİVAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 170
TÜ E-Posta : zerrinpehlivan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Meriç Batuhan ÇİL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 1112
TÜ E-Posta : batuhancil@trakya.edu.tr

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ FAKÜLTE TEMSİLCİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YAZICI

Görev : Birim Temsilcisi
TÜ E-Posta : ferityazici@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Koral İLHAN

Görev : Birim Temsilcisi
TÜ E-Posta : koralilhan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zerrin PEHLİVAN

Görev : Birim Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 170
TÜ E-Posta : zerrinpehlivan@trakya.edu.tr

İKİLİ ANLAŞMA PROGRAMI (MoU) KURUM KOORDİNATÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YAZICI

Görev : Kurum Koordinatörü
TÜ E-Posta : ferityazici@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz GÖKDUMAN

Görev : Resim Bölüm Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 187
TÜ E-Posta : denizgokduman@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Halil Fırat UYSAL

Görev : Heykel Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : hfiratuysal@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Başar HATIRNAZ

Görev : İletişim ve Tasarımı Bölüm Koordinatörü
TÜ E-Posta : basarhatirnaz@trakya.edu.tr

FAKÜLTE VE BÖLÜM WEB SAYFASI SORUMLULARI

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY

Görev : Fakülte Sorumlusu
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Konur KOLDAŞ

Görev : Fakülte Sorumlusu
TÜ E-Posta : konurkoldas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zerrin PEHLİVAN

Görev : Resim Bölümü Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 170
TÜ E-Posta : zerrinpehlivan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Halil Fırat UYSAL

Görev : Heykel Bölümü Sorumlusu
TÜ E-Posta : hfiratuysal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Konur KOLDAŞ

Görev : Grafik Tasarımı Bölümü Sorumlusu
TÜ E-Posta : konurkoldas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Devrim BARAN

Görev : İletişim ve Tasarımı Bölüm Sorumlusu
TÜ E-Posta : devrimbaran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif KARAASLAN

Görev : Temel Eğitim Bölüm Sorumlusu
TÜ E-Posta : elifkaraaslan@trakya.edu.tr