"Açık Alan" Sanat ve Tasarım Yazıları Hakemli Dergisi

2019 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki kez yayınlanacak
olan MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Açık Alan, Sanat ve Tasarım
Yazıları dergisinin başlangıç sayısı basılmıştır.

Dergi, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından akademik bilgi üretimine
katkı sağlamak amacıyla yayımlanan bir ulusal hakemli dergidir. Sanat
ve tasarım konuları ile onların ortak kuramsal yönlerini merkeze alan
bu dergide, sanat ve tasarım disiplinleri ile ilişkili alanlarda
hazırlanmış özgün bilimsel makale, derleme, çeviri, kitap tanıtımı ve
eleştiri yazılarına yer verilecektir.

Basılı ve e-dergi olarak yayın hayatına devam edecek olan dergi,
resimden ve enstalasyondan felsefeye, sosyolojiden müziğe, dilbilimden
tarihe, edebiyattan ve heykelden kent planlaması ve mimariye kadar çok
çeşitli alanlara açılmayı, farklı disiplinlerden beslenmeyi ve
akademik nitelik taşıyan yazıları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Derginin yazım kuralları, birinci sayının dosya konusu ve ilgili
bilgiler web sitesinde yer almaktadır.
http://acikalan.msgsu.edu.tr


Bu içerik 30.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 67 kez okundu.