"Bas Buluş II / Print Meet II" Uluslararası Özgün Baskı Resim Sergisi Yayında


Resim

Geçmişten günümüze sanat ortamında köklü bir yere sahip olan baskıresim, toplumsal ve siyasal yaşamın değişiminden, teknolojik gelişmelerden, zengin kültürel mirastan faydalanan bir disiplindir. Dijital teknolojilerin son hızla gelişime devam ettiği günümüzde, malzeme, yöntem ve tematik arayışlarını sürdürmeye devam etmektedir. Özgün baskıresim sanatı, sanatçı eserlerinin daha çok kişiye ulaşmasını sağlar. Sanat değerinin yanı sıra yapıldığı dönemdeki kültürel, sosyal hayatı ve doğal çevreyi, yansıtır. Yapıldığı dönemin birçok değişimini bize göstererek önemli birer belge niteliği taşırlar. Ülkemizde, eğitim kurumlarında kurulan atölyelerle, bölümlerle, özel müzesi ve derneği ile, uluslararası düzeyde sergiler ile etkinlik alanını her geçen gün arttırmaktadır.


            2011 yılında kurulan Özgün Baskıresim Sanatçıları Derneği tarafından yapılmaya başlanılan “Bas Buluş” sergileri, bu alanda yapılan eserlerin daha çok izleyiciye ulaşmasını sağlar, Alanla ilgili duyarlılık oluşturmayı, üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve yerel halk tarafından tanınırlığını arttırmayı, uluslararası sanatsal, kültürel, sosyal etkileşimi sağlamayı amaçlamaktadır.

-

Printmaking, which has a deep-rooted place in the art environment from the past to the present, is a discipline that benefits from the change of social and political life, technological developments and rich cultural heritage. Today, in which digital technologies continue to develop at a rapid pace, he continues to search for materials, methods and thematics. Original printmaking art enables the works of artists to reach more people. In addition to its artistic value, it reflects the cultural, social life and natural environment at the time it was made. They are important documents by showing us many changes of the period in which they were made. In our country, it increases its activity area day by day with workshops, departments, private museums and associations, and international exhibitions established in educational institutions.

 

            The “Print Meet” exhibitions started by Turkish Printmaking Artists Association, which was founded in 2011, provide the works made in this field to reach more viewers. It aims to create sensitivity in the field, to increase the recognition of university students, faculty and local people, and to provide artistic, cultural and social interaction.          

-

"Bas Buluş II / Print Meet II" Uluslararası Özgün
Baskı Resim Sergisi (A-S)

Eserler, eser sahiplerinin ülkelerine göre alfabetik olarak sıraya dizilmiştir. Bu videoda, ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Bangladeş, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hindistan, İran, İspanya, İsveç, İtalya, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Nepal, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal ve Suriye ülkelerinden eserler bulunmaktadır.
-
Artworks are arranged according to the initial letter of the Turkish name of artists country of origin. In this video, countries listed are present: USA, Germany, Argentina, Albania, Australia, Bangladesh, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, China, Denmark, Finland, France, South Africa, Croatia, India, Iran, Spain, Sweden, Italy, Canada, Montenegro, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Colombia, Kosovo, Lithuania, Hungary, Macedonia, Malaysia, Mexico, Nepal, Pakistan, Poland, Romania, Russia, Senegal and Syria.

"Bas Buluş II / Print Meet II" Uluslararası Özgün
Baskı Resim Sergisi (T-Y)

Eserler, eser sahiplerinin ülkelerine göre alfabetik olarak sıraya dizilmiştir. Bu videoda, Tayland, Tayvan, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Vietnam ve Yeni Zelanda ülkelerinden eserler bulunmaktadır.
-
Artworks are arranged according to the initial letter of the Turkish name of artists country of origin. In this video, countries listed are present: Thailand, Taiwan, Turkey, Ukraina, Uruguay, Vietnam, New Zealand.

Ek Resimler
Bu içerik 21.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 714 kez okundu.