GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YETENEK SINAVI İLANI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavları ile Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine öğrenci alınacaktır. Bölüm kontenjanları tabloda gösterilmiştir.

Bölüm Adı

Kontenjan

Engelli Öğrenci Kontenjanı

Toplam

Grafik Tasarımı

27

3

30

Heykel

13

2

15

Resim

27

3

30

 
  Adaylar sınav başvurularını 30 Temmuz 2018 – 13 Ağustos 2018 tarihleri arasında http://adayogrenci.trakya.edu.tr adresinden online olarak yapacaklardır. 
 
Ön Kayıtlar İçin Gerekli Koşullar:
a) Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşı olmak,
b) En az Ortaöğretim diplomasına sahip olmak,
c) Ön kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından yapılan TYT sınavından aşağıda tabloda belirtilen taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,
 d) Engelli adaylar durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki TYT sınavından veya 2017 YGS sınavından 100 ve üzerinde puanı olanlar özel yetenek sınavlarına kabul edileceklerdir.
 

Bölüm

TYT Puanı

Engelli Adaylar TYT veya 2017 YGS Puanı

Grafik Tasarımı

200

100

Resim

150

100

Heykel

150

100

 
Sınav İçin Gerekli Belgeler:
a)    Ön kayıt formu (Online başvuru sonrası alınacak Başvuru Formu)
b)    Nüfus cüzdanı aslı (Sürücü belgesi, pasaport)
c)     TYT sınav sonuç belgesi,
d)    Engelli adaylar için TYT veya 2017 YGS sınav sonuç belgesi
 
Not: Sınavlarda başarılı olan adaylar, kesin kayıt için Ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslını getirmek zorundadırlar.
 
Tercihler ve Sınav Tarihleri
            Adaylar en fazla iki bölüme başvuru yapabilir.
            Sınavlar iki aşamada yapılır. İlk aşama tüm bölümler için ortaktır. İkinci aşama bölüm sınavlarıdır.
Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları
15-16-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuran adayların sayısının fazla olması halinde sınav tarihlerinde ve saatlerinde dekanlıkça
değişiklikler yapılabilir.
 
Sınav Yeri ve Saatleri:
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Balkan Kongre Merkezi, Balkan Yerleşkesi EDİRNE
 
 

Sınav

 

Tarih

Saatleri

1. Aşama Sınavı

15 Ağustos 2018

09.00-17.30 arasında gruplar halinde yapılacaktır

2.Aşama Bölüm Sınavları

 

 

Grafik Tasarımı

 

16 Ağustos 2018

09.00 – 10.30

Resim

16 Ağustos 2018

11.00 – 12.30

Heykel

16 Ağustos 2018

13.30 – 15.00

 
            Sınav Türleri;
1.Aşama Sınavı:
  Desen sınavı
 
2.Aşama Sınavı:
 Grafik Tasarımı Bölümü: İmgesel karakalem desen sınavı
 Resim Bölümü:  Bellek veya yarı belleğe dayalı desen sınavı
 Heykel Bölümü: Desen sınavı
 
Adayların Sınavlarda Başarılı Sayılarak Bir Sonraki sınava geçebilmeleri İçin:
            a) 1.Aşamada 100 üzerinden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.
            b) 2.Aşamada 100 üzerinden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.
            c) Sınav’ın her aşamasında başarısız adaylar elenirler.
 
Sınav İçin Getirilecek Malzemeler ve Ek Koşullar:
a)    Sınava Girecek Adaylar:
Siyah Kurşunkalem (HB, 2B, 3B vs.), silgi, kalemtıraş, 50x70 cm boyutunda altlık (duralit), kâğıdı tutturmak için kıskaç getirmek zorundadır. Dileyen adaylar söz konusu malzemeleri 75 TL karşılığında fakülteden temin edebilirler.
b)    Ek Koşullar:
1-    Sınavlarda farklı renkte kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Aksi durumda sınav evrakı tespit edilir ve Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek sınav evrakı tutanakla iptal edilir.
2-    Sınav kâğıdı üzerinde bulunan işaret nitelikli sembol (isim, yazı, rakam vb.) bulunursa sınav evrakı tespit edilir ve Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek sınav evrakı tutanakla iptal edilir.
 
Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz:
Sınav Sonuçları en geç 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, fakülte web sayfasından ilan edilecektir.
Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçlar açıklandıktan sonra 27-28-29 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar geçersiz sayılacaktır. Sınav sonucuna itirazlar için, adayların Fakülte Döner Sermaye banka hesabına 100 TL yatırmaları ve bankadan alacakları dekontları, itiraz dilekçesi ekinde beyan etmeleri gerekmektedir. Bu tür başvurular şahsen Fakülte Sekreterliği’ne yapılmak zorundadır.
Posta, elektronik posta, faks ve telefonla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazı uygun görülen adaylara, ödedikleri ücret iade edilecektir.
 
Kesin Kayıt Tarihi ve Yeri:
Özel Yetenek Sınavları sonuçlarına göre tercih ettiği bölüme girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtları 03-06 Eylül 2018 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç yerleşkesinde yapılacaktır. Verilen sürede kesin kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarını kaybederler.
 
Yedek Kontenjanlar:
Yedek Kontenjan Açıklama Tarihi: 07 Eylül 2018
            Yedek Kontenjan Kayıt Tarihi: 10-11 Eylül 2018
 
Sınav Yönergesine ulaşım adresi: www.trakya.edu.tr
İrtibat Telefonları: 0 284 236 27 85    Faks: 0 284 235 17 14
 
 
Ek Dosyalar
Bu içerik 25.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 19959 kez okundu.