AKADEMİK ve İDARİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Melihat TÜZÜN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : melihattuzun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU

Görev : Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : alibayraktaroglu@trakya.edu.tr

Doç. Ayhan ÇETİN

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayhancetin@trakya.edu.tr

Doç. Ercan YILMAZ

Görev : Üye (Heykel Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : e.yilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif KARAASLAN

Görev : Üye (Temel Eğitim Bölümü)
TÜ E-Posta : elifkaraaslan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Devrim BARAN

Görev : Üye (İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı)
TÜ E-Posta : devrimbaran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ATABEY

Görev : Veri Derlemeden Sorumlu Üye
TÜ E-Posta : zehraatabey@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlter ALKAN

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : ilteralkan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZAL

Görev : Kalite Temsilcisi
TÜ E-Posta : canozal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zerrin PEHLİVAN

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 236 27 85 » Dahili : 170
TÜ E-Posta : zerrinpehlivan@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nebil ERGİN

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 236 27 85
TÜ E-Posta : nebilergin@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Gülsüm AYGÜN

Görev : Kalite Temsilcisi
TÜ E-Posta : gulsumaygun@trakya.edu.tr